Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 266
Lucia Orgoňová
utorok, 27. november 2018

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení , zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                             Štefánia Šedivá

Druh a počet drevín:       smrek obyčajný – 2ks

Pozemky v k.ú. Šaštín: „E“ 212/4

Dátum doručenia žiadosti: 27.11.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 04.12.2018.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 285
Lucia Orgoňová
utorok, 06. november 2018

informacia   vyrub converted page 001

informacia   vyrub converted page 002

 

Administrátor
  # Zobrazenia: 1332
Administrátor
streda, 22. marec 2017

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

Žiadateľ:                                Mesto Senica, zast. primátorom mesta Mgr. Branislavom Grimmom

Druh a počet drevín:            smrek obyčajný – 3ks, borovica čierna – 1ks, breza previsnutá – 1ks, javor – 1ks

Pozemky v k.ú. Senica:       „C“ 110/1, 110/2

Dátum doručenia žiadosti: 17.04.2018

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 25.04.2018.

 

 

 

 

 

 

 

sastin bg dark